H工口里番库ACG全彩大全

H工口里番库ACG全彩大全

脉迟便非必下之脉,虽内结亦岂阳明病,潮热,大便微硬者,可与大承气汤;不硬者,不可与之。脐下悸,是邪上干心也。

若喘,去麻黄加杏仁半升,去皮尖。极下则虚其里,邪热乘虚入里,故大便反溏腹微满,郁郁微烦也。

但阳脉微者,先汗出而解;但阴脉微者,下之而解。若复见胸胁下满,如结胸状,谵语之证,则知非表解入里,乃表邪之热因经水适来,乘虚而入于血室也,法当刺期门。

方其未衄之时,无汗宜麻黄汤,有汗宜桂枝汤汗之,则不衄而解矣。如狂者,瘀热内结,心为所扰,有似于狂也。

表里无阳,内外俱阴,惟有昼日烦躁不得眠,一假阳证,则是独阴自治于阴分,孤阳自扰于阳分,非相胜乃相离也,故以干姜附子汤,助阳以配阴。宜以大青龙汤发表解热,以杀其势;或表里有热证者,则当以双解汤两解之也。

 有卫外之阳,为周身营卫之主,此阳虚,遂有汗漏不止,恶寒身疼痛之证;有肾中之阳,为下焦真元之主,此阳虚,遂有发热眩悸,身动,欲擗地之证;有膻中之阳,为上焦心气之主,此阳虚,遂有叉手冒心、耳聋及奔豚之证;有胃中之阳,为中焦水谷化生之主,此阳虚,遂有腹胀满,胃中不和,而成心下痞之证。阳虚耳聋,宜急固其阳,与少阳传经邪盛之耳聋迥别。

Leave a Reply