No3228嫩模梦心月海南旅拍短裙OL主题半脱露性感内衣肉丝裤袜诱惑写真67P梦心月秀人网

No3228嫩模梦心月海南旅拍短裙OL主题半脱露性感内衣肉丝裤袜诱惑写真67P梦心月秀人网

 行四、五次,方食稀粥;肿甚者,间日再用一服自消。 盖发者,乃痈证之毒甚者也。

 (补中益气汤)黄耆蜜炙白术土炒人参 升麻炒柴胡炒,陈皮甘草当归身并引用煨姜大枣水煎服。用时以重汤炖化,薄纸摊贴甚效。

其余内外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。(消乳丸)香附二两制神麴炒麦芽各一两炒陈皮八钱缩砂仁炒甘草各五钱炙以上为细末,滴水为丸如粟米大,量儿大小服之,姜汤化下。

 伤寒失表荣郁热,身体无汗血妄行,须用麻黄汤调治,桂麻杏草引生姜。 五软者,为头项软,手软,足软,口软,肌肉软,是也,此五者,皆因禀受不足,气血不充,故骨脉不强,筋肉痿弱,先以补肾地黄丸补其先天精气,再以扶元散补其后天羸弱,(补肾地黄丸)熟地黄一两五钱山萸肉一两怀山药炒茯苓各八钱牡丹皮泽泻各五钱 牛膝八钱鹿茸五钱酥炙以上为细末,炼蜜丸如梧桐子大,每服二钱,用盐汤下(扶元散)人参白术土炒茯苓熟地黄茯神黄耆蜜炙山药炒炙甘草当归白芍药川芎石菖蒲引用姜枣水煎服。

痰饮壅逆因作喘,痰饮苏草滚痰从,停饮喘急不得卧,泻饮降逆苏葶功。 生左耳根,名蜂窝历。

宜豫服人参养荣汤补之,外贴蟾酥饼子,陀僧膏盖之。 【注】此证总由肝气郁结,胃热壅滞而成。

Leave a Reply